آنچه كه يك معلول قطع نخاع براي بهتر زيستن بايد بداند

نوشته‌هاي وبلاگ اولم:irannik.persianblog

نوشته‌هام بترتيب تاريخ :
اول دفتر هدف من - تقديم با عشق به عاشق هاي عشق - كفش ، فشار ، ورزش ، تخت خواب ، شروع نشستن - سياحت در نمايشگاه كتاب   - معجزهي خواستن - تحولي بزرگ - اميدوار تر از هميشه - مرخصي - روزمادر و روز زن مبارك - روز پدر مبارك - تشكر مهربون ها , تشكر - توجه ، توجه - برداشت آزاد - مثل خدا بخشيدن - سفر - تجربه هاي سفر - راهي ديگر - زندگي زيباست - كرامات - تولدي ديگر - سازگاري - مرغ همسايه ....... - عيدي شما

نوشته‌هاي وبلاگ دومم:  iran.special.ir

 اندر احوالات سلامتي؛ اندر احوالات نگارنده با عكس 1 ؛ اندر احوالات نگارنده با عكس 2 ؛ اندر احوالات اندر كردن ؛ شكر گزاري ؛ كيفيت زندگي ؛ زندگي با كيفيت ؛ حافظ شناسي و ؛ چيز بين زن و مرد ؛ گوش هاي بنده ؛ زيركي در ؛ تلخ يا شيرين 1 ؛ تلخ يا شيرين 2 ؛ رابطه ؛ برنامه ريزي ذهن ؛ راز جواني ؛ ميزان خوشبختي ؛ راهكار خوشبختي 1 ؛ راهكار خوشبختي 2 ؛ راهكار خوشبختي 3 ؛ مهر ؛ و اما عشق ؛ ديگران چه ميگويند ؛ دليل تاخير بنده ؛ سردي كردن من ؛ پرنده ي كوچك خوشبخت ؛ مدل موي مد ؛ اكابر سالي واحدي ؛ ويلچير روي رمپ يا پله ؛ صداي بنده و جريانات داوينچي ؛ كسالت و ويروس ؛ فوتبال ؛ اندر احوالات شب چله ؛ دروغگوي ؛ يك ترم گذشت ؛ ترميم نخاع در روسيه ؛ دايي تختي ؛ چاقي و لاغري ؛ بيماری ؛ شروع بيماري ؛ در اورژانس ؛ من در بخش ؛ در بيمارستان بخش آخر ؛ چه خوشحالم كه ؛ سال نو مبارك ؛ انواع معلوليت ؛ لينك برايمعلولان؛سنگ صفرا ؛دست راست من ؛ملوان زبل ؛طب حاشيه ؛كارملانصرالديني ؛همه چيز مثلكفش ؛تقويم تاريخ ؛همياري ؛بچهمحل ؛خواب خوشبا ؛علتزخم بستر ؛درمان زخمبستر

/ 0 نظر / 32 بازدید